Inhoud / Contents

 

INLEIDINGSARTIKEL – INTRODUCTION ARTICLE

 

CASUÏSTIEK – CASE STUDIES
onder permanente constructie – under permanent construction