CASES – Wervelkolom

Case 4
Percutane nukleotomie.(ligging,procedure,extractiespecimen)
Percutaneous necleotomy(posture,procedure,extracted nucleus polposus specimen)

Percutane nucleotomie wordt uitgevoerd onder lokale anaesthesie. De patient bevindt zich in builkig en wordt gedurende de ganse procedure bemoedigend toegesproken en ondervraagd door de assistente (fig 1). Na lokale anaesthesie wordt een punctie uitgevoerd van de discus intervertebralis die caudaal van de uitredende en de discus kruisende wortel wordt aangeprikt. Steeds onder bv controle wordt over de ingebrachte geleide draad overgegaan tot opschuiven van progressief verwijdende hulzen waardoor een 3mm forceps wordt geintroduceerd (fig 2, fig3). Deze techniek laat toe om endoscopisch de intradiscale ruimte te inspecteren gedurende de uitruiming van het gedegenereerde discusmateriaal dat doorheen de gescheurde anulus fibrosus hernieert. Geautomatizeerde zuigcurettage of laserevaporatie zijn langs dezelfde werkhuls mogelijk zonder dat hierdoor de manuele techniek kan worden overtroffen in nauwkeurigheid en atraumatische eigenschappen. Fig 4 toont het gepreleveerde nucleus pulposus materiaal.

Surgery and copyright L. Suda orth surgeon.